Info om radio

Hva er dab?

DAB står for Digital Audio Broadcasting. DAB+ er en videreutvikling av DAB, som baserer seg på AAC+ i stedet for Mpeg2. En radio med DAB+ får inn alle kanaler på både DAB og DAB+. Det er ingen praktisk forskjell på DAB og DAB+ for brukeren, men kringkaster får plass til flere kanaler i sendenettet sitt ved bruk av DAB+.

DAB+ har overtatt for FM for de riksdekkende radiokanalen i Norge. DAB+ sendes "i luften", akkurat som FM, men signalet er digitalt, ikke analogt. Det betyr at lyden kodes før det sendes ut, og "dekodes" i radioapparatet ditt. Mye likt det som skjer med TV-signalet ditt. 

Akkurat som da TV ble digitalisert, har også radio fått plass til mange flere kanaler etter digitaliseringen.

Fordeler ved DAB+ er at kringkaster får plass til flere kanaler pr sender (typisk 18-20 kanaler), i motsetning til FM, hvor hver kanal trengte sitt sendenettverk. Konsekvensen er færre sendere og lavere strømforbruk, med andre ord positivt for miljøet.

Siden DAB+ kringkastes, akkurat som andre bakkesendte signaler (fra studio til mast til mottaksapparat), kan hvor mange som helst høre på DAB+ på en gang, uten abonnement og uten kapasitetsbegrensninger. I forhold til strømming, er det en stor fordel. Ved strømming av radio (internett) er man avhengig av et dataabonnement, og det er kapasitetsbegrensninger. For en DAB+ kanal spiller det ingen rolle hvor mange som lytter på en gang. Signalet sendes og er upåvirket (lydkvalitet og tilgjengelighet) av hvor mange eller få som tar det i mot. Ved strømming "hentes" signalet, og datakapasiteten i nettet begrenser hvor mange som kan lytte på en gang (lydkvalitet og tilgjengelighet).

Ulemper med DAB+ kan være lydkvaliteten. Den er ment å bli bedre med DAB+, men dersom kringkaster sender FOR mange kanaler, blir det mindre datakapasitet, det vil si dårligere kvalitet per kanal.

Du kan lese mer om DAB+ hos NRK og Medietilsynet.