POP@work - hørselvern

POPs serie med hørselvern heter POP@work. Hørselvern anbefales for alle som arbeider i støyende omgivelser. HMS-reglene regulerer der bruk av hørselvern er påbudt. POP@work-serien består pr i dag av modellen POP@work PRO. Denne har dab+, fm, bluetooth og linjeinngang. Den er godt likt pga sitt gode signalmottak, at den er behagelig å ha på og at den er enkel i bruk (merk; den har display). Batteriet er oppladbart.

I løpet av 2021 håper vi å kunne introdusere POP@work PRO helmet. Dette er en sertifisert løsning for hørselvern med de samme egenskapene, montert på hjelm.

Nedenfor har vi samlet en del informasjon om propduktene i POP@work-serien. Her burde du finne svar på de spørsmål du måtte ha om POP@work. Finner du ikke svaret, ta kontakt her.

 

 • POP@work-serien er produsert og sertifisert i henhold til det svært strenge reglementet som gjelder for PPE (Personal Protection Equipment) i Europa. 

 • POP@work-serien er underlagt svært strenge krav til begrensning av lydvolum, for å ikke skade brukerens hørsel over tid.

 • POP@work er således ikke et HiFi-utstyr på noen måte, men et godt, sertifisert hørselvern med radio.

 • Etter henvendelser fra brukere som mener at lydnivået burde være noe høyere, har vi spesifisert om modulen som behandler lyden i POP@work fra og med batch#0919. Det betyr at disse spiller noe høyere, dog fremdeles innenfor de strenge kravene i loven.

 • Siden både forskjellige typer musikk, og forskjellige radiokanaler representerer forskjellige volum-trykk, vil man kunne oppleve at enkelte kanaler og enkelte typer musikk ikke er egnet for bruk av hørselvernets "bass booster". Denne funksjonen benyttes best på rolig musikk og tale. På bass-tung musikk bør den ikke være aktivert. At bass blir overstyrt ved bruk av bass booster er ikke en reklamasjonsgrunn.

 • Hørselvernene fra POP er fra og med batch#0919 testet og sertifisert for "fall fra hodehøyde i lav temperatur". Det betyr at de er testet for å falle fra hodehøyde og ned på hardt underlag - i lav temperatur - uten at de ryker. Knekte hodebøyler på hørselvern fra POP er således normalt sett ikke en gyldig reklamasjonsgrunn.
   
 • POP@work-serien bestod av entry-modellene POP@work og POP@work BT (disse er nå utgått)

 • POP@work PRO-serien består av  POP@work PRO og POP@work PRO helmet (POP@work PRO helmet er foreløpig ikke i produksjon)

 • POP@work og POP@work BT er ikke vanntett. De har heller ikke hygienesett for utskifting av øreputer.

 • POP@work PRO og PRO helmet er vanntett og det finnes hygienesett for utskifting av øreputer som ekstrautstyr.

 • POP@work og POP@work BT er produsert med ekstra nylon i plastikken rundt festene av klokkene, for å gjøre dem mer robust enn andre entry-level produkter i samme kategori. Disse knekker ikke av seg selv. Ved reklamasjon på ødelagte fester/bøyler: Serviceansvarlig må gjøre en vurdering av hvorvidt produktet er ødelagt pga for røff behandling eller om det faktisk har vært en svakhet ved produktet. Merk her også brukstemperaturen som angitt i brukermanualen.

 • POP@work PRO og POP@work PRO helmet har en mer robust konstruksjon og det kan forventes at disse tåler røffere behandling enn entry-level serien.

 • Batteriene i POP@work-serien, skal spille i inntil 8 timer. Dersom det er problemer med batteriet, eller enheten ikke tar lading, er dette som regel et problem som løses ved at vi sender nytt batteri. Enheten byttes ikke før den er testet med nytt batteri.

 • Signalmottak på hørselvern med DAB/DAB+:
  • POP@work-serien benytter spesialutviklede DAB/DAB+-moduler, med fokus på mottak i bevegelse, liten størrelse for plass i klokken og lavt strømforbruk.

  • Det er en kjennsgjerning at DAB/DAB+ signalet skal mottas vertikalt. Det er svært få arbeidere som forholder seg med hodet vertikalt til enhver tid. I områder med marginal dekning, vil man derfor kunne oppleve små utfall i de situasjoner hvor antennen ikke peker oppover.

  • Det er teknisk sett slik at den DAB/DAB+-antenne skal være ca 36 cm lang. Siden ingen ville ønske å gå med en så lang antenne på hodet, har vi tilpasset den bruken ved å gjøre den kortere. Det er gjort mye arbeid med dette for å unngå mottaks-svekkelse, men i områder med marginal dekning, men hvor en bordradio fremdeles har signalmottak, vil man på hørselvern med kortere antenner kunne oppleve signalutfall.

  • Vær oppmerksom på at arbeid innendørs med hørselvern med DAB/DAB+ kan gi dårligere mottak enn tilsvarende arbeid utendørs. I tillegg vil det være forskjell på signalkvaliteten i bygg av trekonstruksjon i forhold til mur- og metall. Store maskiner, sveiseapparater, lysrigger med LED og annet kan også ødelegge for DAB/DAB+-signalet i lokalene.

  • Dersom kunde mener at det var dekning for FM (på de gamle hørselvernene) og at det derfor bør være dekning på DAB/DAB+, stemmer ikke dette. For det første har det med å gjøre hvilken kanal man lytter til (forskjellige sendenett), for det andre er ikke FM-nett og DAB-nett direkte sammenlignbare (deknings-% totalt for landet er faktisk bedre på DAB/DAB+, men lokalt kan omleggingen ha ført til "nye" forhold) OG ikke minst, - det er svært sannsynlig at arbeidsplassen hadde egne FM-sendere montert innendørs i arbeidslokalene. Dersom de ikke har satt opp egen DAB/DAB+-sendere ennå, vil det bli en veldig feil sammenligning. Sahaga as kan formidle kontakt med installatører som setter opp lokale DAB/DAB+ på større arbeidsplasser.